TALÁLKOZÁS - PESTI SZÍNHÁZ


Különleges színházi élményt nyújt a Pesti Színház a Találkozás, Nádas Péter drámájának előadásával. Egy nő sorstragédiája, tragikus szerelmi viszonya, a kínok elszenvedése az ötvenes években és ennek a múltnak a felidézése önmagában is felkavaró, de a történetet még izgalmasabbá teszik az újszerű formai megoldások, a szöveg, a zene, a film párosítása. 

Eszenyi Enikőt, a darab rendezőjét – mint mondta - egy nő szenvedéstörténetének fájdalmas szépsége ragadta magával. „Alkotóként pedig azok a történetek, amelyeken keresztül a női lét bonyolultságáról, és szépségéről lehet beszélni. Ezért már évek óta foglalkoztatott a Találkozás, egy belőle készült film tervét is forgattam, forgatom a fejemben”.  

Egy-egy jelenetet ebből az elképzelt filmből mintha már le is forgatott volna a társulat. Amikor Mária, a főhős felidézi szerelmének fia előtt a múltat, a jelenetek életre kelnek, a háttérben álomszerűen láthatóvá válik a cselekmény. A háború után magára maradt, elszegényedett nő meséli el történetét a fiúnak, aki szembe akar nézni a múlttal, az apja történetével. A nőt kétszer is letartóztatta az Államvédelmi Hatóság, a kínok kínját élte át, és a második lefogásában a fiú apjának is szerepe volt… A tragikus történet drámaiságát a darabban zenei effektusok – Vidovszky László alkotása - fokozzák, kihangsúlyozzák az emlékezés fájdalmát, a fiú esetében pedig a szembenézés gyötrelmét. A végkifejletkor, a történtek kimondása után Mária megszabadul lelki terhétől, és a fiút is felszabadítja apja bűnének súlyától.

A két főszereplő, Börcsök Enikő és a fiú, Király Dániel nagy átéléssel játsszák el a múlttal való szembenézés különböző lelki fázisait, a tagadást, a szavak megformálásának nehézségeit, majd a meghurcoltatások érzelemmentes felidézését. 

A Pesti Színház október 23-án, az 56-os forradalom kitörésének napján mutatja be a darabot, amelyet a színház az idén még többször műsorára tűz.  

                                                 (Marton János)

 

 
PREMIERPRESS